THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 17
Số lượt truy cập: 1143738
QUANG CÁO

CHƯƠNG TRÌNH HÓA LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2018 - 2019

( Ghi trừ nội dung hoạt động trọng tâm theo từng tháng)

           

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

2

 

3

4

5

 

- Chỉ đạo các lớp vệ sinh phong quang trường lớp,

- Chỉ đạo GV tuyển sinh năm học mới. Tuyên truyền huy động trẻ đến trường.

- Tổ chức tựu trường, tập kịch bản khai giảng năm học mới

- KT việc ổn định nề nếp, số lượng.

- Chỉ đạo hợp đồng thực phẩm 02 bếp.

Một số công việc khác:

+ Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên- Làm ĐDĐC

+ Các lớp họp phụ huynh.

+ Dự Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học ở PGD

 + Kiểm kê tài sản- Đồ cùng đồ chơi đầu năm

+ Điều tra phổ cập xóa mù từ 0 đến 60 tuổi. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

 

Tháng 8/2018

 

 

1

 

2

 3

 

4

 

5

 

6

7

 

 

 

 

 

 

Thi đua lập thành tích chào mừng 73 năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9;

- Thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường khai giảng năm học mới.

- Kiểm tra vệ sinh cá nhân, số lượng. Trang trí lớp học.

-  Chỉ đạo nhân viên y tế tổ chức cân, đo theo dỏi biểu đồ phát triển (đợt 1).

- Kiểm tra chỉ đạo bếp ăn bán trú    

Xây dựng thực đơn.- Kiểm tra công tác  BDTX.

 - Tổ chức Hội nghị Chi bộ, HN triển khai nhiệm vụ năm học. Đại hội  Công đoàn.

- Tổ chức đánh giá  cuối chủ đề, đánh giá trẻ tròn tháng.

- Xây dựng kế hoạch hội thi

Chỉ đạo Hội thi GVDG cấp huyện - HT “Em hát dân ca- Hò khoan Lệ Thủy.

* Một số công việc khác:

+ Chỉ đạo GV tham gia tổ chức vui tết trung thu cùng 2 thôn.

+ Giám sát công trình tu sửa công trình vệ sinh điểm AX

  +  Tham mưu lãnh đạo xã xin kinh phí xây phòng chức năng.

+ Cùng với phụ huynh mua đồ dùng cho các lớp. Nhận tài liệu ở phòng phát cho giáo viên.

+  Duyệt CT dạy học các lớp. Tham gia tập huấn chuyên môn ở Sở GD. 

+ Triển khai kế hoạch phòng chống bảo lụt; cháy nổ ANTTTH; ATGT; Xây dựng trường học TTHSTC.

+ Hoàn thành hồ sơ hội nghị đầu năm nộp cho phòng GD.

 + Hoàn thiện các điều kiện, hồ sơ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Công tác phổ cập xóa mù.

 

Tháng 9

 

 

1

 

2

 

3

4

 

  5

 

 

  6

 

 7

 

  

 

 

 

 

 

 Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LH phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm, việc chế biến ăn tại các bếp, VS môi trường, tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ.

- Kiểm tra TD: 2 GV ( cô Hương, Đường, cô Trang); Kiểm tra chuyên đề:  3 GV (cô Hảo, cô Ngoàn, cô Thương);    

 -  Dự giờ, kiểm tra GV.

- Chỉ đạo giáo viên tham gia GVDG cấp huyện đợt 1- Chỉ đạo tập luyện: Hội thi “Em hát dân ca- Hò khoan Lệ Thủy”.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên Khối lớn, NT- Chỉ đạo 02 lớp điểm về LV PTTC.- KT thao tác vệ sinh lau mặt rửa tay, tổ chức bửa ăn giấc ngũ.

- Chỉ đạo các lớp 5 tuổi đánh giá trẻ theo bộ chuẩn PT đợt 1. Đánh giá cuối chủ đề, đánh giá trẻ tròn tháng.

- Chỉ đạo các tiết dạy, xây dựng môi trường “Lấy trẻ làm trung tâm”, Chỉ đạo công tác xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

 - Một số cụng việc khác:

+ Nhập phần mềm phổ cập

+ Tham gia bồi dưỡng chuyên môn tại phòng GD.

+ Tổ chức toạ đàm 20/10.

+ Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.

+ Tiếp tục triển khai công tác phòng chống lụt bảo; ANTTTH; Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua và xây dựng trường học thân thiện; công tác y tế học đường; phòng ngừa hiểm họa sau bảo, ATGT, an toàn trường học.

+ Quyết toán quý 3

+ Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo các cấp xin kinh phí xây dựng phòng chức năng.

Tháng 10

 

 

1

 2

 

 

3

 

 

4

 5

 

6

 

 

 

  Thi đua lập thành tích kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Chỉ đạo, kiểm tra bán trú ở 02 điểm trường.

- Kiểm tra việc thực hiện vỡ toán khối lớn. KT thực hiện CT. KT công tác dạy và học,  Kiểm tra hồ sơ giáo viên khối MG bé  và dinh dưỡng.- KT HS nhân viên văn phòng.

- KT chuyên đề  4GV (cô Tuất, cô Hương, cô Nhỏ, cô Thắm). TD: 03 GV (Cô Hảo, cô Ngoàn,cô Thương); Thao giảng LVPTNN khối Lớn, NT (LVPTNN).

- Đánh giá   cuối chủ đề, đánh giá trẻ tròn tháng

- Tham gia Hội thi “Em hát dân ca- Hò khoan Lệ Thủy” cấp huyện

- Một số công việc khác: + Kiểm tra rà soát lại các điều kiện, để huyện, tỉnh kiểm tra công nhận   chuẩn Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

+ Tiếp tục tham mưu với Lãnh đạo địa phương về công tác tăng trưởng CSVC.

+ Chỉ đạo 02 lớp lớn xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chỉ đạo "Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả"  “Nâng cao chất lượng GD phát triển vận động” “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

+ Sinh hoạt chuyên môn liên trường.

+ Tuyên truyền ngày cao điểm về Pháp luật từ ngày 06/11/2018- 11/11/2018.

+ Phối hợp với y tế khám sức khỏe định kỳ lần 1. Duyệt chương trình dạy học các lớp. Tổ chức tọa đàm 20/11.

+ Bồi dưỡng kiểm tra công tác BDTX của GV

+ Tiếp tục phòng chống bảo lụt và vệ sinh sau bảo lũ.

 

 

Tháng 11

 

1

 

 

 

2

3

 

  4

    5

 

 6

 

 

 

 Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12.

- Chỉ đạo bếp ăn bán trú KT việc tính khẩu phần. KT vệ sinh ăn, ngũ của trẻ, KT vở toán, vở tạo hình khối MG lớn, KT thực hiện chương trình, KT HS tổ chuyên môn, KT HS tài chính. KT công tác BDTX của giáo viên.

- Chỉ đạo cân đo trẻ lần 2.

- Kiểm tra chuyên đề: 4GV (cô Hải, cô Diến, cô Chinh, cô Phượng). TD  3GV: (  Cô Tuất, cô Nhỏ, cô Thắm)

- Đánh giá trẻ theo các chỉ số HK1 (MG bé, nhỡ)

- Chỉ đạo GV đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. Đánh giá cuối chủ đề, Đánh giá trẻ tròn tháng.

- Một số công việc khác:

+ Tham gia tập huấn,hội thảo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” do sở tổ chức.

+ Duyệt chương trình dạy học các lớp; tập hợp số liệu, báo cáo sơ kết học kỳ 1.

+ Tiếp tục tham mưu lãnh đạo địa phương hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch xây dựng chuẩn.

 

Tháng 12

1

 

 

 

2

 

3

 4

 

 

 

- Kiểm tra vệ sinh cá nhân trẻ, việc tổ chức bữa ăn cho trẻ ở các lớp. Kiểm tra việc đánh giá trẻ theo các chỉ số phát triển khối NT. KT thực hiện chương trình- KT vỡ TH Nhỡ, bé- Kểm tra HS khối Lớn. KTHS y tế.

- KT TD: 3 GV (cô Hải, cô Diến, cô Chinh) ; Kiểm tra chuyên đề: 3 GV (Nguyệt, N.Yến, Năm).

- Đánh giá  cuối chủ đề, đánh giá trẻ tròn tháng.

- Một số công việc khác:  

+Tổ chức sơ kết học kỳ I; Chỉ đạo các lớp thực hiện chương trình học kỳ II.

+ Chỉ đạo giáo viên tham hội thi GVDG cấp trường.

+ Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên cho GV 

+ Triển khai tháng an toàn giao thông

+ Quyết toán KPNS nhà nước năm 2018. Dự toán thu học phí đợt 1 năm 2019.

+ Hoàn thành các hạng mục xây dựng chuẩn

 

Tháng 01/2019

 

 

1

 

 

2

 

3

4

 5

 6

 7

 

 

   Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Nghỉ tết Nguyên đán, tham gia Tết trồng cây.

 - Kiểm tra  HS tổ chuyên môn, khối bé, nhà trẻ, Kiểm tra dự giờ đột xuất. KT số lượng sau tết, KT công tác dạy và học, KT công tác tiếp phẩm.

- KT chuyên đề 3 GV ( Tằm, Hà, Kiên); Kiểm tra TD:  03 GV (N. Yến, Nguyệt, Năm).

- Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Chỉ đạo đánh giá trẻ theo bộ chuẩn PT trẻ 5 tuổi giai đoạn 3. -Đánh trẻ cuối chủ đề, cuối độ tuổi, trẻ tròn tháng.

- Bồi dưỡng XD thực đơn theo mùa. Chỉ đạo gv làm ĐD-ĐC.

- Một số công việc khác:   Tiếp tục tham mưu hoàn thành các hạng mục xây dựng chuẩn.

Duyệt chương trình dạy học các lớp.

+ Chỉ đạo công tác PCGD -CXM.

+ Bồi dưỡng, kiểm tra công tác BDTX.

 

Tháng 02

 

1

 

 

 

 2

3

 

4

5

6

 

    Chào mừng 8/3 và 26/3

- Kiểm tra công tác làm đồ dùng đồ chơi- KT công tác tiếp phẩm, KT Bữa ăn giấc ngũ cho trẻ. Cân đo trẻ. Kiểm tra HS Văn phòng. Kiểm tra công tác CSGD trẻ. Công tác bán trú, việc tính khẩu phần. Kiểm tra HS tài chính. HS khối Nhỡ.

- Dự giờ một số giáo viên có năng lực còn hạn chế

- KT chuyên đề  3 GV (Tý, Lý, N.Yến (DD)). KT TD: 03GV (cô Tằm, Hà, Phượng  )

- Thao giảng chuyên đề LVPTTC khối Nhỡ, bé.

- Huyện kiểm tra xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

- Một số công việc khác:

 - Tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp huyện.

+ Tọa đàm 8/3.  Sinh hoạt CMLT

+ Triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền luật giao thông

+ Quyết toán NSNN Quý I/2018; 

+ Hoàn thành các điều kiện công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi

+Tiếp tục tham mưu lãnh đạo địa phương hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch (còn thiếu).

 

Tháng 3

 

1

 

 

 

2

3

 

4

5

 

 6

     Tổ chức các hoạt động chào mừng 30/4 và 1/5.

- Một tra một số hoạt động của cô và trẻ.KT HS tổ CM, Y tế, HS BDTX, Công tác đánh giá trẻ, cuộc vận động, KH trang trí môi trường chấm thi đua các lớp. KT nề nếp, VS, ăn ngũ của trẻ - KT công tác tiếp phẩm nhà bếp.

- Phối hợp với y tế khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ..

- Kiểm tra TD: 03 GV ( cô Tý, Lý Kiên, ); CĐ 3: ( cô Đường, cô Trang, cô T. Yến).

- Thao giảng LVPTTM (khối lớn, nhỡ). Kiểm tra HS khối lớn.

- Đánh giá trẻ theo cuối chủ đề, cuối độ tuổi. Chỉ đạo đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi giai đoạn 4

- Một số công việc khác:  

+ Đánh giá chấm điểm Hội thi “Xây dựng môi trường xanh, sạch,đẹp thân thiện và hiệu quả” “Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Tổng hợp chất lượng cuối năm. Chuẩn bị các điều kiện để tỉnh kiểm tra CQG, Phòng, Sở kiểm tra thi đua. + Bồi dưỡng công tác BDTX cho GV.

+ Thành lập đoàn tự kiểm tra và làm tờ trình, hồ sơ đề nghị huyện công nhận trường học an toàn, trường học thân thiện, học sinh tích cực. 

+ Chuẩn bị mọi điều kiện để tổng kết năm học.

+ Lập KH phát triển GD (phần số lượng) năm học 2019-2020.

 

Tháng 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

4

5

 

 

  Đẩy mạnh các hoạt động mừng sinh nhật Bác Hồ - 19/5

- Đánh giá trẻ cuối chủ đề, cuối độ tuổi.

Chỉ đạo các lớp chuyển giao chất lượng cho nhau. Tổ chức bàn giao trẻ MG 5 tuổi

- Kiểm tra HS kế toán.

- Tổng kết năm học 2018-2019

- Đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn và xếp loại giáo viên theo QĐ 06; Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá chuẩn HT; PHT. Chấm CSCTKT, xét thi đua cho cá nhân, tập thể.

- Một số công việc khác:

 + Hoàn thành hồ sơ thi đua cuối năm; Hồ sơ tổng kết, danh sách xếp loại năng lực SP; báo cáo kết quả đánh giá trường

 theo chuẩn quốc gia, trường học thân thiện, học sinh tích cực; trường học an toàn.

+ Kiểm kê tài sản các lớp. Làm các loại báo cáo.

+ Tổng kết, đánh giá công tác BDTX cho GV.

 

Tháng 5

1

2

 

3

 

  4

 

 

5

6

- Hưởng ứng tháng hành động với trẻ em

- Tổ chức tổng kết năm học và lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi.

- Báo cáo xếp loại năng lực CB, GV theo Quyết định số 06/QĐ-BNV

- Tiếp tục kiểm kê tài sản; rà soát lại các danh mục tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị để có kế hoạch đầu tư mua sắm phục vụ cho năm học mới.

- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019 - 2020 (xã)

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới

 

Tháng 6

 

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới

- Điều tra trẻ trong độ tuổi, rà soát số liệu xây dựng kế hoạch cho năm học 2019-2020. Tổ chức  tuyển sinh năm học 2019-2020.

- Duyệt kế hoạch tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2019 - 2020 (PGD)

Tháng 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lên đầu trang

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỆ THỦY

TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỦY

 


QUY TRÌNH CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2017 - 2018

 

I. LỊCH BIÊN CHẾ NĂM HỌC

1. Ngày tựu trường: Ngày 10 tháng 8 năm 2017

2.Ngày khai giảng: 05 tháng 9 năm 2017

3.Học kỳ 1: Ngày 21 - 8 - 2017 đến ngày 20 - 01 – 2018

4.Học kỳ 2.: Ngày 21-01- 2018 đến ngày 25-5-2018. Kết thúc năm học vòa ngày 31 tháng 5 năm 2018

II. CHỈ TIÊU THI ĐUA.

 *Tập thể: 

- Chi bộ: Vững mạnh tiêu biểu

- Trường : Tập thể lao động xuất sắc

- Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc

- Chi đoàn: Xếp loại tốt

* Cá nhân:

- Cán bộ giáo viên giỏi cấp tỉnh: 01 đ/c

- Cán bộ giáo viên giỏi cấp cơ sở: 04 đ/c

- Giáo viên giỏi cấp trường: 16 đ/c

III. NỘI DUNG CÔNG VIÊC TRONG NĂM.

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

 

2

 

3

4

5

 

- Chỉ đạo các lớp vệ sinh phong quang trường lớp,

- Chỉ đạo GV tuyển sinh năm học mới. Tuyên truyền huy động trẻ đến trường.

- Tổ chức tựu trường, tập kịch bản khai giảng năm học mới

- KT việc ổn định nề nếp, số lượng.

- Chỉ đạo hợp đồng thực phẩm 02 bếp.

Một số công việc khác:

+ Duyệt kế hoạch Phát triển năm học 2017-2018 ở PGD

+ Các lớp họp phụ huynh.

+ Dự Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học ở PGD

 + Kiểm kê tài sản-Đồ cùng đồ chơi đầu năm

+ Điều tra phổ cập xóa mù từ 0 đến 60 tuổi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 8/2017

 

 

1

 

2

 3

 

4

 

5

 

6

7

 

 

 

 

 

 

Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9;

- Thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường khai giảng năm học mới.

- Kiểm tra vệ sinh cá nhân, số lượng. Trang trí.

-  Chỉ đạo nhân viên y tế tổ chức cân, đo theo dõi biểu đồ phát triển (đợt 1).

- Kiểm tra bếp ăn bán trú - Chỉ đạo xây dựng thực đơn.- Kiểm tra công tác BDTX.

 - Tổ chức Hội nghị Chi bộ, HN triển khai nhiệm vụ năm học. Hội nghị  Công đoàn.

- Tổ chức đánh giá trẻ cuối chủ đề

- Một số công việc khác:

  +  Tham mưu lãnh đạo xã xin kinh phí xây phòng chức năng.

+ Cùng với phụ huynh mua đồ dùng cho các lớp. Nhận tài liệu ở phòng phát cho giáo viên.

+  Duyệt CT dạy học các lớp. Tập hợp khảo sát trẻ đầu năm. Tham gia tập huấn chuyên môn ở Phòng. 

+ Triển khai kế hoạch phòng chống bão lụt; cháy nổ ANTTTH; ATGT; Xây dựng trường học TTHSTC.

+ Hoàn thành hồ sơ hội nghị đầu năm nộp cho phòng GD.

 + Hoàn thiện các điều kiện, hồ sơ PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Công tác phổ cập xóa mù.

+ Xây dựng kế hoạch BDTX cho GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9

 

 

1

 

2

 

3

4

  5

  6

  7

 

  

 

 

 

 

 

 Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LH phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm, việc chế biến ăn tại các bếp, VS môi trường, tổ chức bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ.

- Kiểm tra CNN: 3 GV ( cô Hương, cô Tý, cô Trần Trang); Kiểm tra chuyên đề:  4 GV (cô Diến, cô Nhỏ, cô Phượng, cô Nguyệt);    

 - Tổ chức tết trung thu cho các cháu.

-  Dự giờ, kiểm tra GV.

- Thao giảng LVPTNN khối Lớn, Nhỡ.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên Khối lớn, NT- Chỉ đạo 02 lớp điểm về LV PTTC.- KT thao tác vệ sinh lau mặt rửa tay, tổ chức bửa ăn giấc ngũ.

- Chỉ đạo các lớp 5 tuổi đánh giá trẻ theo bộ chuẩn PT đợt 1.

- Chỉ đạo các tiết dạy, xây dựng môi trường “Lấy trẻ làm trung tâm”, Chỉ đạo công tác xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

 - Một số công việc khác:

+ Tham gia bồi dưỡng chuyên môn tại phòng GD.

+ Chuẩn bị tốt điều kiện đón đoàn thanh tra tỉnh thanh tra tài chính nhà trường năm học 2015-2016; 2016-2017.

 + Đại hội chi bộ nhiệm ký 2017-2020

+  Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2018; 

+ Tổ chức toạ đàm 20/10.

+ Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.

+ Xây dựng kế hoạch các  hội thi

+ Tiếp tục triển khai công tác phòng chống lụt bão; ANTTTH; Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua và xây dựng trường học thân thiện; công tác y tế học đường; phòng ngừa hiểm họa sau bão, ATGT, an toàn trường học.

+ Quyết toán quý 3

+ Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo các cấp xin kinh phí xây dựng các phòng chức năng.

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 10

 

 

1

 2

 3

 

 4

 5

 

 

6

7

  Thi đua lập thành tích kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11;

- Chỉ đạo, kiểm tra bán trú ở 02 điểm trường.

- Kiểm tra việc thực hiện vỡ toán khối lớn. KT thực hiện CT

- KT chuyên đề  4GV (cô Dung, cô Hảo, cô Lý, cô T. Yến). KTCNN: 03 GV (Cô Nguyệt, cô Nhỏ, cô Tuất); Thao giảng LVPT NT, NN khối Nhà trẻ, bé.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên khối MG bé, nhỡ và dinh dưỡng.- KT HS nhân viên văn phòng.

- Đánh giá trẻ cuối chủ đề

- Một số công việc khác: + Kiểm tra rà soát lại các điều kiện, để huyện, tỉnh kiểm tra công nhận   chuẩn Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

+ Tiếp tục tham mưu với Lãnh đạo địa phương về công tác tăng trưởng CSVC.

+ Chỉ đạo 02 lớp lớn xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chỉ đạo "Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả"  “Nâng cao chất lượng GD phát triển vận động” “Xâ dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

+ Sinh hoạt chuyên môn liên trường.

+ Tuyên truyền ngày cao điểm về Pháp luật từ ngày 06/11/2017- 11/11/2017.

+ Phối hợp với y tế khám sức khỏe định kỳ lần 1. Duyệt chương trình dạy học các lớp. Tổ chức tọa đàm 20/11.

+ Bồi dưỡng kiểm tra công tác BDTX cho GV

+ Tiếp tục phòng chống bão lụt và vệ sinh sau bão lũ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11

 

1

2

3

 

 

  4

 

  5

  6

  7

 

8

9

 

 

 Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12.

- Chỉ đạo bếp ăn bán trú. KT vệ sinh ăn, ngũ của trẻ.

- Chỉ đạo cân đo trẻ lần 2.

- Kiểm tra chuyên đề: 4GV (cô Hà, cô Tằm, cô Tuất, cô T.Trang). CNN 4GV: (cô Dung, cô Năm. Cô Thương, cô V. Trang)

- Kiểm tra vở toán, vở tạo hình khối MG lớn; Kiểm tra dự giờ đột xuất.

-Kiểm tra HS kế toán. Kiểm tra công tác BDTX cho GV.

- KT hồ sơ 02 tổ chuyên môn.cụm

Tổ chức Hộ thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp trường.

- Đánh giá trẻ theo các chỉ số HK1 (MG bé, nhỡ)

- Chỉ đạo GV đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi lồng ghép đánh giá cuộc vận động 2 không. Đánh giá trẻ

- Một số công việc khác:

- Chỉ đạo các lớp Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tham gia HT cấp huyện.

+ Duyệt chương trình dạy học các lớp; tập hợp số liệu, báo cáo sơ kết học kỳ 1.

- Tiếp tục tham mưu lãnh đạo địa phương hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12

 

 

1

 

2

3

4

 5

6

 

7

8

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Nghỉ tết Nguyên đán, tham gia Tết trồng cây.

- Kiểm tra vệ sinh cá nhân trẻ, việc tổ chức bữa ăn cho trẻ ở các lớp.

- Kiểm tra việc đánh giá trẻ theo các chỉ số phát triển khối NT

-KT thực hiện chương trình- KT vỡ TH NHỡ, bé.

- KT CNN: 4 GV (cô Hà, cô Tằm, cô Trà, cô Ngoàn) ; Kiểm tra chuyên đề: 4 GV (Đường, Yến, Thương, Thảo).

- Tham gia Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện.

- Đánh giá trẻ cuối chủ đề.

- Một số công việc khác: Tập hợp chất lượng HK1. Tổ chức sơ kết học kỳ I; Chỉ đạo các lớp thực hiện chương trình học kỳ II.

+ Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên cho GV 

+ Triển khai tháng an toàn giao thông

+ Quyết toán KPNS nhà nước năm 2017. Dự toán thu học phí đợt 1 năm 2018.

 

 

 

Tháng 01/2018

1

 

 

2

3

4

5

 

6

 

 

    - Kiểm tra đánh giá trẻ tròn tháng NT, ĐG trẻ 5 tuổi; KT số lượng phong quang, ATTP sau tết. Kiểm tra đột xuất, dự giờ các lớp. KT vở toán, vở tạo hình MG bé, nhỡ.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 2. Hồ sơ tổ CM

- KT chuyên đề 4 GV ( Tý, Ngoàn, D. Hải, V. Trang); Kiểm tra CNN  03 GV (N. Yến, Hảo, Thắm).

- Chỉ đạo đánh giá trẻ theo bộ chuẩn PT trẻ 5 tuổi giai đoạn 3.  

- Bồi dưỡng XD thực đơn theo mùa. Chỉ đạo gv làm ĐD-ĐC.

- Một số công việc khác:  Đánh giá trẻ cuối độ tuổi

Duyệt chương trình dạy học các lớp.

+ Chỉ đạo công tác PCGD -CXM.

+ Bồi dưỡng, kiểm tra công tác BDTX.

 

 

 

 

Tháng 02

 

1

 

 

 

 2

3

 

4

5

6

 

    Chào mừng 8/3 và 26/3

- Kiểm tra công tác làm đồ dùng đồ chơi- KT công tác tiếp phẩm, KT Bữa ăn giấc ngũ cho trẻ. Cân đo trẻ. Kiểm tra HS Văn phòng. Kiểm tra công tác CSGD trẻ. Công tác bán trú, việc tính khẩu phần. Kiểm tra HS tài chính. 

- Dự giờ một số giáo viên có năng lực còn hạn chế

- KT chuyên đề  4 GV (Năm, Hoài, Kiên, Chinh). KT CNN: 02 GV (cô T.Trang, Đường, )

- Thao giảng chuyên đề LVPTTC khối nhà trẻ, bé.

- Bồi dưỡng CM: Vệ sinh ATTP. - Kiểm tra công tác BDTX

- Một số công việc khác:

 - Tham gia Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp Tỉnh.

+ Tọa đàm 8/3 Sinh hoạt CMLT tại trường .

+ Triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền luật giao thông

+ Quyết toán NSNN Quý I/2018; 

+ Hoàn thành các điều kiện công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi

+Tiếp tục tham mưu lãnh đạo địa phương hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch (còn thiếu).

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 3

 

1

 

 

 

2

3

 

4

5

 

 

 

 6

     Tổ chức các hoạt động chào mừng 30/4 và 1/5.

- Một tra một số hoạt động của cô và trẻ. Kiểm tra HS tổ CM, Y tế, HS BDTX, Công tác đánh giá trẻ, cuộc vận động, KH trang trí môi trường chấm thi đua các lớp. Kiểm tra nề nếp, VS, ăn ngũ của trẻ - Kiểm tra công tác tiếp phẩm nhà bếp.

- Phối hợp với y tế khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ..

- Kiểm tra CNN: 01 GV ( cô Kiên); CĐ 4: ( cô Hương, cô Thắm, cô Loan, cô Trà).

- Thao giảng LVPTTM (khối lớn, nhỡ).

- Chỉ đạo các lớp khảo sát chất lượng học kỳ 2, lồng đánh giá cuộc vận động hai không. Đánh giá trẻ theo các chỉ số phát triển bé, nhỡ lần 2. Chỉ đạo đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi giai đoạn 4

- Một số công việc khác: Đánh giá trẻ cuối chủ đề.

- Đánh giá chấm điểm Hội thi “Xây dựng môi trường xanh, sạch,đẹp thân thiện và hiệu quả”. Tổng hợp chất lượng cuối năm. Chuẩn bị các điều kiện để Phòng, Sở kiểm tra thi đua. + Bồi dưỡng công tác BDTX cho GV.

+ Thành lập đoàn tự kiểm tra và làm tờ trình, hồ sơ đề nghị huyện kiểm tra Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. 

+ Chuẩn bị mọi điều kiện để tổng kết năm học.

+ Lập KH phát triển GD (phần số lượng) năm học 2018-2019.

 

 

 

 

 

 

Tháng 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

3

4

5

 

 

  Đẩy mạnh các hoạt động mừng sinh nhật Bác Hồ - 19/5

- Đánh giá trẻ cuối chủ đề.

Chỉ đạo các lớp chuyển giao chất lượng cho nhau. Tổ chức bàn giao trẻ MG 5 tuổi

- Kiểm tra HS kế toán.

- Tổng kết năm học 2017-2018

- Đánh giá CBQL, giáo viên theo chuẩn và xếp loại giáo viên theo QĐ 06; Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá chuẩn HT; PHT. Chấm CSCTKT, xét thi đua cho cá nhân, tập thể.

- Một số công việc khác:

 + Hoàn thành hồ sơ thi đua cuối năm; Hồ sơ tổng kết, danh sách xếp loại năng lực SP; báo cáo kết quả đánh giá trường theo chuẩn quốc gia, trường học thân thiện, học sinh tích cực; trường học an toàn.

+ Kiểm kê tài sản các lớp. Làm các loại báo cáo.

+ Tổng kết, đánh giá công tác BDTX cho GV.

 

 

 

 

 

Tháng 5

1

2

 

3

 

  4

 

 

5

6

- Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em

- Tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi và tổ chức 1/6 cho các cháu.

- Báo cáo xếp loại năng lực CB, GV theo Quyết định số 06/QĐ-BNV

- Tiếp tục kiểm kê tài sản; rà soát lại các danh mục tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị để có kế hoạch đầu tư mua sắm phục vụ cho năm học mới.

- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2018 - 2019 (xã)

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới

 

 

 

 

Tháng 6

1

 2

 

 

 3

 4

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới

- Điều tra trẻ trong độ tuổi, rà soát số liệu xây dựng kế hoạch cho năm học 2018-2019. Tổ chức  tuyển sinh năm học 2018-2019.

- Duyệt kế hoạch tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2018 - 2019 (PGD)

 

 

Tháng 7

 

 

                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                             (Đã ký)                     

 

                                                              Hoàng Thị Dần

 

 

 

 

 


Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đỗ Thị Hoài
Đỗ Thị Hoài
Hiệu trưởng
Bùi Thị Thu Phương
Bùi Thị Thu Phương
Phó Hiệu trưởng
Trần Thị Lũy
Trần Thị Lũy
Phó Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỦY
Địa chỉ: XÃ LỘC THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883549 * Email: mnlocthuy@lethuy.edu.vn