THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 31
Số lượt truy cập: 1143738
QUANG CÁO
Ngày 29 tháng 10 năm 2020
 • CV_807_Vv_Huong_dan_to_chuc_day_hoc_tro_lai_sau_bao_lu
Lên đầu trang
Ngày 27 tháng 10 năm 2020
 • Cong_dien_09_Vv_chu_dong_ung_pho_Bao_so_9 
 • QD_801_Vv_TL_cac_doan_chi_dao_khac_phuc_sau_lu_lut
Lên đầu trang
Ngày 25 tháng 10 năm 2020
 • CV_797_vv_khac_phuc_lu_lut_va_trien_khai_phong_chong_bao_so_8
Lên đầu trang
Ngày 16 tháng 10 năm 2020
 • Cong_dien_08_UBND_huyen_Vv_khan_truong_trien_khai_cac_bien_phap_ung_pho_voi_dot_mua_lu_moi
Lên đầu trang
Ngày 15 tháng 10 năm 2020
 • QD_786_Vv_phe_duyet_ke_hoach_kiem_tra_nam_hoc_2020-2021
 • CV_789_Vv_HD_thuc_hien_nhiem_vu_y_te_truong_hoc_nam_hoc_2020-2021
Lên đầu trang
Ngày 14 tháng 10 năm 2020
 • Cong_dien_07_-UBND_huyen_Vv_tap_trung_khac_phuc_hau_qua_mua_lu_va_ung_pho_vi_Bao_so_7
Lên đầu trang
Ngày 12 tháng 10 năm 2020
 • CV_774_Vv_trien_khai_kiem_tra_PCGD_XMC_cap_huyen_2020 
 • CD_11_Vv_trien_khai_cac_bien_phap_ung_pho_voi_dot_mua_lu_moi
Lên đầu trang
Ngày 11 tháng 10 năm 2020
 • Cong_dien_06_-UBND_huyen_Vv_trien_lhai_cac_bien_phap_ung_pho_voi_dot_mua_lu_moi
Lên đầu trang
Ngày 7 tháng 10 năm 2020
 • CD_06_Vv_phong_chong_lut_bao
Lên đầu trang
Ngày 5 tháng 10 năm 2020
 • CV_750_Vv_danh_gia_hoat_dong_thang_9-2020_va_trien_khai_ke_hoach_thang_10-2020
 • QD_755_Ban_hanh_Quy_dinh_ve_cong_tac_kiem_tra_cua_Phong_GDDT 
Lên đầu trang
Ngày 02 tháng 10 năm 2020
 • KH_748_To_chuc_huong_ung_Ngay_Phap_luat_nuoc_CHXHCN_Viet_Nam_nam_2020 
Lên đầu trang
Ngày 01 tháng 10 năm 2020
 • CV_745_Vv_phan_cong_ra_soat_kiem_duyet_CSDL_nganh 
 • CV_746_Vv_thuc_hien_BC_thong_ke_giao_duc_ky_dau_nam_hoc_2020-2021
Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đỗ Thị Hoài
Đỗ Thị Hoài
Hiệu trưởng
Bùi Thị Thu Phương
Bùi Thị Thu Phương
Phó Hiệu trưởng
Trần Thị Lũy
Trần Thị Lũy
Phó Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỦY
Địa chỉ: XÃ LỘC THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883549 * Email: mnlocthuy@lethuy.edu.vn