THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 1106759
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2017 - 2018 22/09/2017 7:55:47 SA

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜN MN LỘC THỦY                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


                            BẢNG PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH 

                                  Năm học 2017 - 2018

 

1. Hoàng Thị Dần: Chức vụ - Hiệu trưởng

- Phụ trách chung các hoạt động trong nhà trường. Trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phòng GD & ĐT những chủ trương, chính sách liên quan đến các lớp học. Thực hiện quy chế dân chủ của trường, tài chính, kế hoạch.

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động: Thực hiện qui chế dân chủ trường học, tài chính, kế hoạch, CB-GV-NV, thanh tra, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác cải cách hành chính.

- Chủ tịch Hội đồng thi đua nhà trường, Trưởng ban phòng chống lụt bão. Trưởng ban biên tập website của trường. Trưởng ban an toàn trường học, an toàn giao thông. Xây dựng các loại qui chế, tiêu chí. Xây dựng kế hoạch các phong trào và cuộc vân động. Quản lý các nguồn thu chi theo qui định của nhà nước đúng chế độ kế toán hiện hành.

 

2. Đ/c Bùi Thị Thu Phương - Phó hiệu trưởng: Phụ trách chuyên môn chung

Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

- Phụ trách trực tiếp điểm trường An Xá. Phụ trách chuyên môn chung của nhà trường. Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn của khối mẫu giáo, bao gồm tất cả các lĩnh vực có liên quan.

- Tổng hợp chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường.

- Phụ trách công tác phổ cập. Phụ trách công tác bồi dưỡng thường xuyên. Cùng với đồng chí hiệu trưởng công tác kiểm định chất lượng trường.

- Theo dõi thi đua của nhà trường.

- Phó ban biên tập Website của trường.

- Phụ trách công tác an ninh trật tự trường học. Kế hoạch an toàn giao thông. Kế hoạch PCCC. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin.

- Cùng đ/c Huân phụ trách các hội thi cấp trường và bồi dưỡng giáo viên tham gia hội thi cấp huyện, cấp tỉnh.

- Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và phụ trách công việc của đ/c Ngô Thị Huân  khi Đ/c Huân đi vắng.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

         

3. Đ/c Ngô Thị Huân - P.Hiệu trưởng: (01662394236)

Trực tiếp giúp hiệu trưởng những công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch bảo trì, Kế hoạch PCCC - Trưởng ban PCCC - Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Chủ tịch công đoàn nhà trường.

- Trực tiếp chỉ đạo điểm trường Tuy Lộc.

- Phụ trách CSVC của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch Hội thi, Phụ trách các hội thi.

- Phụ trách chuyên môn khối nhà trẻ và bếp bán trú bao gồm tất cả các lĩnh vực có liên quan như hợp đồng thực phẩm. Vệ sinh an toàn thực phẩm,... Công tác y tế trường học. Kế hoạch vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác kịch bản các ngày lễ hội cùng với đồng chí Phương phụ trách điều kiện các ngày lễ, hội, đại hội, hội nghị. Phụ trách công tác đưa hát dân ca Lệ Thủy vào trường học. Làm công tác tổ chức các Hội nghị trong nhà trường.

- Phụ trách công tác văn nghệ.

- Theo dõi tổng hợp cơ sở vật chất của nhà trường.

- Theo dõi trẻ khuyết tật.

- Phó ban phòng chống lụt bão.

- Phụ trách công tác kiểm định chất lượng trường. Cùng với HT phụ trách công tác phổ cập.

- Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và phụ trách công việc của đ/c Bùi Thị Thu Phương khi Đ/c Phương đi vắng.

- Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.    

4. Phạm Thị Tý                      Chức vụ: - GV MG Lớn cụm Tuy Lộc - Tổ trưởng chuyên môn khối MG; Tổ trưởng cụm Tuy Lộc.

5. TrÇn ThÞ Minh T»m          Chøc vô: GV MG Lớn côm Tuy Léc. Ban thanh tra ND.

6. Nguyễn Thị Thu Hà          Chức vụ:  GV MG Nhỡ cụm Tuy Lộc.  

7. Lê Thị Nhỏ                         Chức vụ: GVMG Nhỡ - Cụm Tuy Lộc.

8. Nguyễn Thị Yến                 Chức vụ: GVMG Bé - Cụm Tuy Lộc.

10. Lê Th Hoài                 Chức vụ: GVMG Bé cụm Tuy Lộc.   

11. Võ Thị Duyên Hải         Chức vụ: GVNT  24 - 36 tháng - Cụm Tuy Lộc.

12. Phạm Thị Thương           Chức vụ: GVNT 24 - 36 tháng - Cụm Tuy Lộc - Tổ trưởng khối nhà trẻ - Bí thư chi đoàn.

13. Bùi Thị Lý                     Chức vụ: GV NT 18 - 24 tháng - Cụm Tuy Lộc.

14. Đoàn Thị Chinh             Chức vụ: GV NT 18 - 24 tháng - Cụm Tuy Lộc.

15. Phạm Thị Diến              Chức vụ: GV NT 18 - 24 tháng - Cụm Tuy Lộc.

16. Trần Thị Năm               Chức vụ: GV - MG Lớn - Cụm An Xá. Tổ phó khối MG,  Trưởng ban thanh tra ND - phụ trách công tác văn nghệ.

17. Ngô Thị Hương             Chức vụ: GVMG Lớn - Cụm An Xá.

18. Lê Thị Hải Đường          Chức vụ : GVMG Nh - Cụm An Xá.

19. Lê Thị Thanh Hảo           Chức vụ: GVMG Nhỡ - Cụm An Xá - Phụ trách văn nghệ.

20.  Đào Thị Nguyệt             Chức vụ: GVMG Bé cụm An Xá.

21. Trần Thị Huyền Trang   Chức vụ: GVMG Bé cụm An Xá.

22. Võ Thị Tuất                  Chức vụ: GV NT 24 - 36 tháng - Cụm An Xá - Tổ phó khối NT.

23. Trần Thị Ngoàn            Chức vụ: GV NT 24 - 36 tháng - Cụm An Xá.         

24. Võ Thị Huyền Trang      Chức vụ: GVNT 18 - 24 tháng - Cụm An Xá.

25. Lê Thị Thanh Trà            Chức vụ: GVNT 18 - 24 tháng - Cụm An Xá.

26. Trần Thị Yến                 NVDD cụm Tuy Lộc.

27. Đặng Thị Thắm              NVDD cụm Tuy Lộc.

28. Nguyễn Thị Kiên                 NVDD cụm Tuy Lộc.

29. Châu Thị  Loan                NVDD cụm An Xá.

30. Hoàng Thị Thảo              NVDD cụm An Xá.

31. Nguyễn Thị Phượng        NVDD cụm An Xá.

32. Võ Thị Thùy Nhung           Phụ trách văn thư lưu trữ. Thư ký Hội đồng nhà trường, Quản trị mạng.

33. Trần Thị Lê Na              Phụ trách Y tế học đường - Sức khỏe của trẻ; ATTP, Phụ trách bếp ăn bán trú, phụ trách công tác vệ sinh. Bán phiếu ăn cụm An Xá, phụ trách nước uống các lớp.

34. Đặng Thị Huyền              Chức vụ: Kế toán - Tổ trưởng tổ hành chính; Phụ trách công tác kế toán của nhà trường; cùng đ/c Phương phụ trách công tác PC, theo dừi quản lý trang thiết bị, bán phiếu ăn tại điểm trường Tuy Lộc vào ngày thứ 2 hàng tuần.

 

                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                           (Đã ký)

 

 

                                                                     Hoàng Thị Dần

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đỗ Thị Hoài
Đỗ Thị Hoài
Hiệu trưởng
Bùi Thị Thu Phương
Bùi Thị Thu Phương
Phó Hiệu trưởng
Trần Thị Lũy
Trần Thị Lũy
Phó Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỦY
Địa chỉ: XÃ LỘC THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883549 * Email: mnlocthuy@lethuy.edu.vn