THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 3
Số lượt truy cập: 1130746
QUANG CÁO
Ngày 30 tháng 9 năm 2020
 • CV_742_Vv_ra_soat_trinh_do_chuan_duoc_dao_tao_cu_CBQL
Lên đầu trang
Ngày 28 tháng 9 năm 2020
 • CV_725_Vv__HD_thuc_hien_cong_tac_PCGD_XMC_nam_2020 
Lên đầu trang
Ngày 25 tháng 9 năm 2020
 • CV_729_HD_Nhiem_vu_giao_duc_Mam_non_nam_hoc_2020-2021 
 • CV15_Vv_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_benh_sot_xuat_huyet 
Lên đầu trang
Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 • KH_705_Hoi_nghi_trien_khai_nhiem_vu_nam_hoc_2020-2021_cap_Mam_non 
Lên đầu trang
Ngày 17 tháng 9 năm 2020
 • Cong_dien_04_UBND_huyen_phong_chong_Bao_so_5 
 • CV_693_Vv_trien_khai_phong_chong_bao_so_5 
Lên đầu trang
Ngày 16 tháng 9 năm 2020
 • CV_1816_Vv_tiep_tuc_thuc_hien_cac_bien_phap_phong_chong_dic_Covid_trong_tinh_hinh_moi
Lên đầu trang
Ngày 11 tháng 9 năm 2020
 • CV_680_Vv_trien_khai_cong_tac_phong_chong_lut_bao_nam_hoc_2020-2021
Lên đầu trang
Ngày 9 tháng 9 năm 2020
 • CV_250_CC_tai_khoan__va_tai_lieu_dang_nhap_phan_mem_CBCC 
 • CV_675_Vv_chi_dao_thuc_hien_chuong_trinh_GDMN
Lên đầu trang
Ngày 8 tháng 9 năm 2020
 • Sao_Y_Cv_2227_ve_tuyen_truyen_thuc_hien_cac_bai_tap_TD_phong_Covid
Lên đầu trang
Ngày 3 tháng 9 năm 2020
 • CV_1714_Vv_kiem_tra_ra_soat_bo_sung_ho_so_CBCCVC_tren_phan_mem
 • CV_3323_tuyen_truyen_cac_bai_tap_the_duc_cho_HS_phog_chong_Covid
Lên đầu trang
Ngày 1 tháng 9 năm 2020
 • CV_660_danh_gia_cong_tac_thang_8_KH_thang_9.2020 
 • CV_661_Lich_hoat_dong_thang_9.2020
Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đỗ Thị Hoài
Đỗ Thị Hoài
Hiệu trưởng
Bùi Thị Thu Phương
Bùi Thị Thu Phương
Phó Hiệu trưởng
Trần Thị Lũy
Trần Thị Lũy
Phó Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỦY
Địa chỉ: XÃ LỘC THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883549 * Email: mnlocthuy@lethuy.edu.vn