THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 12
Số lượt truy cập: 1130722
QUANG CÁO
Ngày 30 tháng 11 năm 2020
 • KH_893_Hoi_thi_GVDG_cap_Mam_non_huyen_Le_Thuy_nam_hoc_2020-2021_0001
Lên đầu trang
Ngày 27 tháng 11 năm 2020
 • CV_891_Vv_trien_khai_KH_phong_chong_dich_benh_mua_dong_xuan_nam_2020-2021
Lên đầu trang
Ngày 23 tháng 11 năm 2020
 • CV_870_Vv_ra_soat_dieu_chinh_ho_so_PCGD_XMC_nam_2020_sau_kiem_tra_cap_huyen 
Lên đầu trang
Ngày 20 tháng 11 năm 2020
 • Cv_313_Vv_ra_soat_bo_sung_ho_so_VC_QLGD_2020 
Lên đầu trang
Ngày 17 tháng 11 năm 2020
 • CV_1243_Vv_HD_cac_co_quan_don_vi_canh_giac_voi_thu_doan_gia_danh_CB_CS_PCCC_de_lua_dao
Lên đầu trang
Ngày 13 tháng 11 năm 2020
 • Cong_dien_10_Vv_trien_khai_cac_bien_phap_ung_pho_voi_Bao_so_13
Lên đầu trang
Ngày 11 tháng 11 năm 2020
 • CV_840_Vv_to_chuc_lay_y_kien_gop_y_du_thao_TT_ban_hanh_CT_lam_quen_TA_cho_tre_mau_giao 
 • CV_2175_Vv_huy_dong_luc_luong_phat_dong_ptrao_VSMT_sau_lu_lut
Lên đầu trang
Ngày 10 tháng 11 năm 2020
 • QD_837_Vv_phan_cong_trach_nhiem_LDCV_phong_GDDT_Le_Thuy 
Lên đầu trang
Ngày 09 tháng 11 năm 2020
 • Cv_836_Vv_HD_to_chuc_cac_hoat_dong_chao_mung_ki_niem_38_nam_ngay_nha_giao_Viet_Nam 
Lên đầu trang
Ngày 03 tháng 11 năm 2020
 • CV_811_SY_CV_2702__Ke_hoach_kiem_tra_viec_thuc_hien_nhiem_vu_giao_duc_mam_non_2020-2021
 • Cv_812_VV_danh_gia_hoat_dong_thang_10-2020_va_trien_khai_KH_thang_11_-2020
 • KH_816_To_chuc_thuc_hien_cong_tac_truyen_thong_GD_Mam_non_2020-2021
Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đỗ Thị Hoài
Đỗ Thị Hoài
Hiệu trưởng
Bùi Thị Thu Phương
Bùi Thị Thu Phương
Phó Hiệu trưởng
Trần Thị Lũy
Trần Thị Lũy
Phó Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỦY
Địa chỉ: XÃ LỘC THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883549 * Email: mnlocthuy@lethuy.edu.vn