THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 25
Số lượt truy cập: 1143738
QUANG CÁO
Lên đầu trang
Ngày 19 tháng 2 năm 2021
  • KH_162_To_chuc_Ptrao_thi_dua_bao_dam_trat_tu_ATGT_trong_nganh_GD_nam_2021
Lên đầu trang
Ngày 17 tháng 2 năm 2021
  • Cv_301_Vv_tang_cuong_ap_dung_cac_bien_phap_phong_chong_Covid_19
Lên đầu trang
Ngày 8 tháng 2 năm 2021
  • CV_136_Vv_to_chuc_cac_hoat_dong_dip_Tet_Nguyen_dan_Tan_Suu_2021
Lên đầu trang
Ngày 05 tháng 2 năm 2021
  • CV_188_Vv_tang_cuong_ap_dung_cac_bien_phong_phong_chong_dich_Covid__19
Lên đầu trang
Ngày 4 tháng 2 năm 2021
  • TT_47_QD_lua_chon_do_choi_hoc_lieu_trong_cs_GDMN
  • CV_126_Vv_danh_gia_hoat_dong_thang_01.2021_trien_khai_KH_thang_02.2021
Lên đầu trang
Ngày 3 tháng 2 năm 2021
  • BC_125_KQ_thuc_hien_nvu_HK_I_va_phuong_huong_nvu_giai_phap_HK_II_-_2020-2021
  • TT_01_Quy_dinh_ma_so_tieu_chuan_CDNN_va_bo_nhiem_xep_luong_VC_trong_CS_GMDMN
  • CV_121_Vv_trien_khai_mot_so_bien_phap_cap_bach_phong_chong_Covid_19
Lên đầu trang
Ngày 2 tháng 2 năm 2021
  • QD_120_Vv_TL_BCD_phong_chong_dich_benh_viem_duong_ho_hap_cap_do_chung_virut_Corona_gay_ra
Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đỗ Thị Hoài
Đỗ Thị Hoài
Hiệu trưởng
Bùi Thị Thu Phương
Bùi Thị Thu Phương
Phó Hiệu trưởng
Trần Thị Lũy
Trần Thị Lũy
Phó Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỦY
Địa chỉ: XÃ LỘC THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883549 * Email: mnlocthuy@lethuy.edu.vn