THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 1106759
QUANG CÁO
Công khai xã hội hóa năm học 2020 - 2021 27/05/2021 3:12:17 CH


PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỦY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            Số: 78/ CKXHHGD

                              Lộc Thủy, ngày 11  tháng 5 năm 2021

BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI

QUỸ ĐÓNG GÓP XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM  HỌC 2020 - 2021

 

Căn cứ vào kế hoạch vận động xã hội hóa giáo dục năm học 2020-2021 của trường Mầm non Lộc Thủy.

I. Thời gian: 14h30p ngày 11 tháng 5 năm 2021

II.  Địa điểm: Tại văn phòng trường Mầm non Lộc Thủy

III. Thành phần:

          Gồm toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Lộc Thủy: 30/30 đ/c

          Bà : Lê Thị Tình - Trưởng ban đại diện CMHS trường Mầm non Lộc Thủy

IV. Nội dung:

          1. Bà Đỗ Thị Hoài - Hiệu trưởng MN Lộc Thủy thông qua văn bản công khai thực hiện theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          2. Thông báo các nội dung công khai.

          - Công khai kế hoạch thu, chi quỹ xã hội hóa giáo dục năm học 2020-2021 của trường MN Lộc Thủy. (Có các hạng mục kèm theo)

          3. Hình thức công khai:

          - Thông báo trước hội đồng sư phạm nhà trường vào ngày Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021.

          - Niêm yết tại bảng tin ở 2 cụm trường Tuy Lộc, An Xá.

-        Đưa lên website của nhà trường.

          4. Địa điểm, thời gian niêm yết:

          - Niêm yết tại văn phòng trường Mầm non Lộc Thủy

          - Thời gian niêm yết từ ngày 11/5/2021

          5. Yêu cầu: Mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên xem bảng niêm yết các nội dung hạng mục công khai nếu có điều gì thắc mắc sẽ phản ánh về Ban thanh tra nhân dân hoặc Chủ tài khoản trường Mầm non Lộc Thủy.

          Biên bản thông qua trước Hội đồng sư phạm hồi 15h40 cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.  

                     HIỆU TRƯỞNG                    TRƯỞNG BAN                                   THƯ KÝ   

                                                                     ĐDCMHS TRƯỜNG     

                                                                                               

 

 

                       Đỗ Thị Hoài                   Lê Thị Tình                      Đỗ Thị Mai Phương

·        CÁC LỚP ỦNG HỘ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021:

 

Lớp

Số lượng phụ huynh ủng hộ

Tổng thu

Ghi chú

Mẫu giáo lớn Tuy Lộc

29

7.250.000

Mẫu giáo lớn An Xá

21

5.250.000

Mẫu giáo nhỡ Tuy Lộc

38

9.500.000

Mẫu giáo nhỡ An Xá

29

7.250.000

Mẫu giáo bé Tuy Lộc

25

6.250.000

Mẫu giáo bé An Xá

28

7.000.000

 

Nhà trẻ 24-36T Tuy Lộc

21

5.250.000

 

Nhà trẻ 24-36T An Xá

19

4.750.000

 

Nhà trẻ 18-24T

10

2.500.000

 

Tổng

220

55.000.000

Tổng thu: 55.000.000đ (Năm mươi lăm triệu đồng chẵn./.)

* Kinh phí XHH chưa sử dụng năm học 2019-2020 chuyển sang năm học 2020 - 2021 là : 2.308.000đ ( Hai triệu ba trăm linh tám nghìn đồng chẵn./.)

Tổng cộng: 57.308.000đ ( Năm mươi bảy triệu ba trăm linh tám nghìn đồng chẵn./.)

·       CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG TỪ NGUỒN XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

1

Mua 09 quat mát điều hòa 9 lớp

Cái

 

     9

4.000.000

36.000.000

13/10/2020

 

 

Có hồ sơ chi tiết kèm theo

2

Làm dàn hoa giấy trước dãy phòng học các lớp.

m2

50m2

300.000

15.000.000

 

03/2021

Có hồ sơ chi tiết kèm theo

3

Làm dàn  hoa leo hai bên đường vào trường.

m2

36m2

 180.000

  6.480.000

 

03/2021

Có hồ sơ chi tiết kèm theo

 

Cộng

 

57.480.000

 

 

 

Tổng chi: 57.480.000đ

Bằng chữ: Năm mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn./.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đỗ Thị Hoài
Đỗ Thị Hoài
Hiệu trưởng
Bùi Thị Thu Phương
Bùi Thị Thu Phương
Phó Hiệu trưởng
Trần Thị Lũy
Trần Thị Lũy
Phó Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITEBẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG MẦM NON LỘC THỦY
Địa chỉ: XÃ LỘC THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3883549 * Email: mnlocthuy@lethuy.edu.vn